Folyóiratok » Közjegyzők közlönye

Közjegyzők közlönye

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 54. évf. 3. sz. / 2007 - 2007. március

Szerkesztők: Kőrös András dr., Filip Tamás dr., Steiner Erika dr., Bakó Szilvia dr., Bókai Judit dr. (szerkesztőbizottság elnöke), Tóth Ádám dr. (főszerkesztő)

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. Olyan lap, ahol a közjegyzők, vagy akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről.

A folyóirat rovatai: A tudomány tollából (elméleti, tudományos írások), Hétköznapok sűrűjében (a szakma gyakorlati kérdései, újdonságai), Bírói szemmel (bírósági határozatok elemzése), Ajánló (jogszabályváltozások), A közjegyzői kar hírei.

A TUDOMÁNY TOLLÁBÓL

 • Kőrös András: Házassági vagyonjogi szerződés az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében

3-7

HÉTKÖZNAPOK SŰRŰJÉBEN

 • Páka Sándor: Beszámoló és statisztikai jelentés a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Zálogjogi Nyilvántartás 2006. évi működéséről

7-11

BÍRÓI SZEMMEL

 • A szóbeli végrendelet

12-17

A KÖZJEGYZŐI KAR HÍREI

 • Közjegyzőhelyettesek felvétele

17

 • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megváltozása

18

 • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megszűnése

18

 • Közjegyző felvétele

18

 • Közjegyzőjelölt átjegyzése

18

 • Közjegyzőjelölti munkaviszony megszűnése

18

 • Új iroda megnyitása

18

 • Cím- és telefonszám változás

18


Összes lapszám