Folyóiratok » Közjegyzők közlönye

Közjegyzők közlönye

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 53. évf. 3. sz. / 2006 - 2006. március

Szerkesztők: Kőrös András dr., Filip Tamás dr., Steiner Erika dr., Bakó Szilvia dr., Bókai Judit dr. (szerkesztőbizottság elnöke), Tóth Ádám dr. (főszerkesztő)

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. Olyan lap, ahol a közjegyzők, vagy akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről.

A folyóirat rovatai: A tudomány tollából (elméleti, tudományos írások), Hétköznapok sűrűjében (a szakma gyakorlati kérdései, újdonságai), Bírói szemmel (bírósági határozatok elemzése), Ajánló (jogszabályváltozások), A közjegyzői kar hírei.

A TUDOMÁNY TOLLÁBÓL

  • Tattay Levente: A közszereplők személyiségvédelmének nemzetközi vonatkozásai

3-11

  • Bókai Judit: A közjegyzői okiratok szabad áramlása az Európai Unióban, az európai végrehajtási jogcím

11-17

BÍRÓI SZEMMEL

  • A Legfelsőbb Bíróság házassági vagyonjogi gyakorlatából

17-23

LAPOZGATÓ

  • Mindennapi ügyeink

23-25

AJÁNLÓ

  • Ajánló

25-27

A KÖZJEGYZŐI KAR HÍREI

  • Közjegyzőhelyettes felvétele

27

  • Közjegyzőjelölt felvétele

27


Összes lapszám