Folyóiratok » Közjegyzők közlönye

Közjegyzők közlönye

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 56. évf. 2. sz. / 2009 - 2009. február

Szerkesztők: Kőrös András dr., Filip Tamás dr., Steiner Erika dr., Bakó Szilvia dr., Bókai Judit dr. (szerkesztőbizottság elnöke), Tóth Ádám dr. (főszerkesztő)

A lap elsősorban a közjegyzőket érintő és érdeklő kérdésekkel foglalkozik, ennek keretében fóruma a szakmai vitáknak, a bel- és külföldi híreknek és az egységes közjegyzői joggyakorlat kialakulását célzó törekvéseknek. Olyan lap, ahol a közjegyzők, vagy akár más területen dolgozó jogászok is kifejthetik véleményüket aktuális szakmai és szervezeti kérdésekről.

A folyóirat rovatai: A tudomány tollából (elméleti, tudományos írások), Hétköznapok sűrűjében (a szakma gyakorlati kérdései, újdonságai), Bírói szemmel (bírósági határozatok elemzése), Ajánló (jogszabályváltozások), A közjegyzői kar hírei.

A TUDOMÁNY TOLLÁBÓL

  • Szeibert Orsolya: Az élettársak helyzete a tartási kötelezettség és az öröklési jogosultság szempontjából

HÉTKÖZNAPOK SŰRŰJÉBEN

  • Máté Viktor: Külföldön kiállított közokiratok a közjegyzői eljárásban egyes országok tekintetében

BÍRÓI SZEMMEL

  • Házassági vagyonjogi szerződéssel kapcsolatos perek

A KÖZJEGYZŐI KAR HÍREI

  • Közjegyzői szolgálati viszony megszűnése
  • Közjegyzőhelyettesek felvétele
  • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megváltozása
  • Közjegyzőhelyettesi munkaviszony megszűnése
  • Tartós helyettes kirendelés
  • Cím- és telefonszám változások
  • Miscellanea

Összes lapszám