Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 20. évf. 3. sz. / 2009 - 2009.09.10.

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK
 • Haraszti M. Katalin: A "nemzeti megelőző mechanizmus" mint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzésének eszköze
 • Schanda Balázs: Vallási jelképek az állami iskolákban - jegyzetek a Lautsi kontra Olaszország ítélet nyomán
 • Lux Ágnes: A legfiatalabbak jogai a vén kontinensen - a gyermeki jogok védelmének európai rendszeréről
 • Kálóczy Izabella: A lakhatáshoz való jog - szabályozás, értelmezés, jogesetek, lakáspolitika
 • Környei Ágnes: A gyermekjogok helyzete Európában
 • Juhász Zoltán: A sztrájk joghatásai
AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Bárkányi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Rózsa Ferenc és Rózsa István kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Karakó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Társaság a Szabadságjogokért kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kenedi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Weller kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Pátková kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Czifra kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fonyódi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Katona kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Sinkó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Tamási és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
KÖZLEMÉNY
 • Bán Tamás: Beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről
ENGLISH ABSTRACTS
 • Haraszti M. Katalin: "National prevention mechanism" as a means of preventing torture and other cruel, inhuman or degrading treatment
 • Schanda Balázs: Religious symbols in state schools - notes on the judgment of Lautsi v. Italy
 • Lux Ágnes: Rights of the youngest on the old continent - the European system of protection of the rights of children
 • Kálóczy Izabella: Right to housing - legislation, interpretation, jurisprudence, housing policy
 • Környei Ágnes: State of implementation of the rights of children in Europe
 • Juhász Zoltán: Legal effects of strike

Összes lapszám