Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Új folyam 2. 1. sz. / 2014 - 2014. március

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK
  • Frivaldszky János: Az emberi személy és annak méltósága jogfilozófiai perspektívában - különös tekintettel a jogalanyisághoz és az élethez való jog aktuális kérdéseire
  • Gereben Ágnes: A Molotov-Ribbentrop-paktum szerepe a holokausztban
  • Köves Slomó: Emberi méltóság a Tóra és a holokauszt tükrében
  • Zakariás Kinga: Az emberi méltóság védelme az "Auschwitz-hazugság"-gal szemben a német Szövetségi Alkotmánybíróság gyakorlatában
INTERJÚ
  • Botos János: A zsidó vallásúak, származásúak emberi jogainak, emberi méltóságának megsemmisítése a holokauszt idején (1933-1945)
FIGYELŐ
  • Köblös Adél: Alapjogi jogesetek - Alkotmánybíróság
  • Berkes Bálint: Alapjogi jogesetek - Kúria
  • Lehóczki Balázs: Alapjogi jogesetek - az Európai Unió Bírósága
  • Mohácsi Máté: Alapjogi jogesetek - a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága

Összes lapszám