Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Új folyam1. 1. szám - 2013.

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK
 • A tisztességes ügyintézéshez való alapjog - ügyintézés a járási hivatalokban
 • Patyi András: Jó kormányzás, jó közigazgatás, jó állam és jó egyetem: (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának és működésének egyes vonatkozásai)
 • Péterfalvi Attila: A nemzetbiztonsági ellenőrzés új szabályairól
 • Bándi Gyula: A környezethez való jog értelmezése a fenntartható fejlődési stratégia és az Alaptörvény fényében
 • Bukovics István: A biztonság mint alapvető jog: az emberi jog, szabadság és biztonság kockázatai és diszfunkció-analízise: fenomenologikus megközelítés
 • Hajas Barnabás: A megfelelő ügyintézéshez való jog a rendészetben - az ombudsmani gyakorlat kritikai elemzése
 • Rozsnyai Krisztina: A hatékony jogvédelem biztosítása a közigazgatási bíráskodásban
INTERJÚ
 • Péterfalvi Attila: Egyensúlyozás - hat évig az elmélet és a gyakorlat határán? Interjú Szabó Máté leköszönő ombudsmannal hivatalának hat évéről
FIGYELŐ
 • Köblös Adél: Alapjogi jogesetek - Alkotmánybíróság
 • Berkes Bálint: Alapjogi jogesetek - Kúria
 • Mohácsi Máté: Alapjogi jogesetek - a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága
 • Lehóczki Balázs: Alapjogi jogesetek - az Európai Unió Bírósága

Összes lapszám