Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Új folyam 2. 4. szám - 2014.

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK
  • Péterfalvi Attila - Szabó Endre Győző: Hol tart az Európai Unió adatvédelmi reformja?
  • Rizak, M. V.: The legislative support of circulation and processing of personal data in the social networks in Ukraine: current state and the prospects of development
  • Buskó Tibor László: Az államhatárok átjárhatóságáról - politikai földrajzi vázlat
  • Kristó Katalin: Gondolatok a családok állami támogatásáról
  • T. Kovács Júlia: Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya : 12. számú általános kommentár: a megfelelő élelemhez való jog (11. cikkely) (Huszadik ülésszak, 1999)
FIGYELŐ
  • Köblös Adél: Az alkotmánybíróság gyakorlata
  • Berkes Bálint: A Kúria gyakorlatából
  • Lehóczki Balázs: Az üldöztetés elismert okai a menekültügyi eljárásokban - az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlata
  • Mohácsi Máté: Alapjogi jogesetek - a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága

Összes lapszám