Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 18. évf., 2007. 3. szám - 2007. év 3. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Lőrincz Aranka: Családi élet tiszteletben tartásához való jog kontra állami szuverenitás : külföldiek az Emberi Jogok Egyezménye 8. cikkének joggyakorlatában

[3]-21

 • Halász Iván: Az állandó rezidens külföldiek és a választójog kérdése az EU tagállamaiban

[22]-33

 • Gárdos-Orosz Fruzsina: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv javaslatának a sajtó-helyreigazításra vonatkozó szabályaihoz

[34]-49

 • Pap András László: Gyűlöletbeszéd és közérdekű igényérvényesítés : gondolatok az új polgári törvénykönyv tervezetéről

[50]-67

 • Julesz Máté: A testi és lelki egészséghez való alapjogról

[68]-77

ESETJOG

- Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Barta kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
[79]-91

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Bukta és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[92]-97

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Ajzert kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[98]-102

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Bakonyi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[103]-106

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Gotthárd-Gáz Kft. kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[107]-110

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kreisz kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[111]-113

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a PEPSZOLG Kft. ("v.a.") kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[114]-120

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szebellédi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[121]-124

ESETJOG

 • Weller Mónika (összeáll.): Európa Tanács : válogatás az Emberi Jogok Európai Bíróságának más országokat érintő ítéleteiből

[125]-129

SZEMLE

 • Ambrus Mónika: Kardos Gábor: Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák : Budapest, Gondolat Kiadó, 2007. 146 o.

[131]-135

ENGLISH ABSTRACTS

 • Lőrincz Aranka: Right to Respect for Family Life versus State Sovereignty : Foreigners in the Jurisprudence on Article 8 of the European Convention on Human Rights

[137]

 • Halász Iván: Permanently Resident Aliens and the Right to Vote in Member States of the European Union

[137]

 • -Gárdos-Orosz Fruzsina: Comments on the Provisions of the New (Draft) Civil Code concerning the Right of Correction

[137]

 • Pap András László: Hate speech and actio popularis : Comments on the Draft of the New Civil Code

138

 • Julesz Máté: On the Right to Physical and Mental Health

138


Összes lapszám