Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 18. évf., 2007. 1-2. szám - 2007. év 1-2. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Bán Tamás: Nemzetközi emberi jogi testületek gyakorlata gyülekezési ügyekben

[5]-25

 • Drinóczi Tímea: Megjegyzés egy alkotmánybírósági döntéshez : a 70/K. §

[26]-40

 • Koltay András: A sajtószabadság jelentése

[41]-56

 • Arany Tóth Mariann: A magánélet tiszteletben tartásához fűződő közösségi jogi alapjog jelentősége a munkavállalók személyes adatainak védelme során

[57]-74

 • Tóth J. Zoltán: Felvilágosodás és abolíció: a halálbüntetés eltörlésének folyamata a főbb európai országokban

[75]-94

 • Tolnai Ágnes: Az őslakók identitás- és kultúramegőrzésének kérdései Ausztráliában és Malajziában

[95]-121

 • Csapó Zsuzsanna: A népek jogai : nemzetközi nem-kormányzati kezdeményezések a nemzetközi jogi dokumentumok tükrében

[122]-147

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA - MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Csikós kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[149]-155

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Gajcsi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[156]-161

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Bencze kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[162]-164

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Bíró kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[165]-168

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Börcsök Bodor kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[169]-173

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Csík kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[174]-177

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Emesz kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[178]-181

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fodor kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[182]-185

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Fejes kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[186]-189

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Jaczkó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[190]-194

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Jávor és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[195]-198

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kalmár kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[199]-203

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Klement kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[204]-208

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kovač kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[209]-213

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Nebusová kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[214]-218

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Varga (Béláné) kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[219]-222

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA

 • Válogatás az Emberi Jogok Európai Bíróságának más országokat érintő ítéleteiből

[223]-229

DOKUMENTÁCIÓ

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott bibliográfiája, 2006

[231]-235

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokat érintő magyar jogszabályok válogatott jegyzéke, 2006.

[236]-239

SZEMLE

 • Legény Krisztián: A bírói etika és a tisztességes eljárás : gondolatok Kondorosi Ferenc, Uttó György, Visegrády Antal könyvéről

[241]-245

 • Makai Lajos - Visegrády Antal: Védtelen igazságszolgáltatás?: észrevételek és cáfolatok Kende Péter könyvéhez

[246]-251

KÖZLEMÉNY

 • Bán Tamás: Beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről

[253]-261

ENGLISH ABSTRACTS

 • Bán Tamás: Jurisprudence of International Human Rights Bodies in Cases of Freedom of Assembly

[263]

 • Drinóczi Tímea: Comments on a Decision of the Constitutional Court on Article 70/K

[263]

 • Koltay András: The Meaning of Press Freedom

[263]

 • Arany Tóth Mariann: The Right to Privacy in the Community Legal Order as a Fundamental Right - Quest for the Basis for Data Protection of Workers

264

 • Tóth J. Zoltán: Enlightenment and Abolition: The Abrogation of Capital Punishment in the Main European Countries

264

 • Tolnai Ágnes: Questions of Preserving the Identity and Culture of Indigenous People in Australia and Malaysia

264-265

 • Csapó Zsuzsanna: Rights of Peoples : International Non-governmental Initiatives in the Light of Instruments of International Law

265


Összes lapszám