Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17. évf., 2006. 3-4. szám - 2006. évi 3-4. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

 • Herczegh Géza: Bokorné Szegő Hanna emlékére : (1925-2006)

[5]-6

TANULMÁNY

 • Dux László: Egy elfelejtett egyezmény : az ENSZ valamennyi vándormunkás és családtagjaik jogvédelméről szóló egyezménye

[7]-27

 • Gyurcsán Judit: A Nemzetközi Büntetőbíróság és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatának értékelése

[28]-46

 • Kaponyi Erzsébet: A terrorizmus elleni küzdelem és az emberi jogok tiszteletben tartásának kettős követelménye

[47]-72

 • Pákozdy Csaba: Az igazságszolgáltatás szereplőivel szembeni kritika határai az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában

[73]-88

 • Tiba Zoltán: Éhezés és éhínségek : elméletek, hipotézisek és a nemzetközi jog összefüggései

[89]-104

 • Sipos Katalin: Biológiai sokféleség, genetikai források, hagyományos tudás: tulajdonjogok, emberi jogok

[105]-119

 • Lakatos István - Forgó Ágnes: Az ENSZ emberi jogi rendszerének átalakítása az Emberi Jogi Tanács megalakulásának fényében : reform vagy visszalépés?

[120]-149

 • Julesz Máté: Környezetvédelmi civil szervezetek és az actio popularis

[150]-164

 • Konrád Edit: A képviselők véleménynyilvánítási szabadságának biztosítéka a Parlamentben

[165]-172

ESETJOG

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Csáky kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[173]-177

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Magyar kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[178]-182

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kalló kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[183]-187

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kocsisné kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[188]-191

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kristóf kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[192]-195

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Mohai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[196]-199

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Ratalics kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[200]-203

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Vondratsek kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[204]-207

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Karácsonyi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[208]-211

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Keszthelyi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[212]-215

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kocsis kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[216]-219

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Zaveczky kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[220]-223

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Varga kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[224]-226

 • Válogatás az Emberi Jogok Európai Bíróságának más országokat érintő ügyeiből

[225]-235

DOKUMENTÁCIÓ

 • Böszörményi Jenő (ford.): Alapelvek és iránymutatás az emberi jogok nemzetközi jogát és a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan és kirívó módon megsértő cselekmények áldozatainak jogorvoslathoz és kárpótláshoz való jogáról

[237]-245

KÖZLEMÉNY

 • Emberi Jogokért Emlékplakett kitüntetés : 2006.

[247]-249

ENGLISH ABSTRACTS

 • Dux László: A Forgotten Agreement - International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers

[251]

 • Gyurcsán Judit: Evaluation of the Relationship between the International Criminal Court and the United States of America

[251]

 • Kaponyi Erzsébet: The Double Requisite to Protect Human Rights in the Struggle against Terrorism

[251]-252

 • Pákozdy Csaba: Limits of Criticism Towards the Persons Involved in Jurisdiction in the Case Law of the European Court of Human Rights

252

 • Tiba Zoltán: Hunger and Famines : Theories, Hypotheses and their Reflections in International Law

252

 • Sipos Katalin: Biodiversity, Genetic Resources, Traditional Knowledge: Property Rights, Human Rights

253

 • Lakatos István - Forgó Ágnes: Transformation of the UN's Human Rights System in the Light of the Formation of Human Rights Council : Reform or Regression?

253

 • Julesz Máté: Environmental Civil Associations and Actio Popularis

253

 • Konrád Edit: Guarantee of Freedom of Expression for the Representatives in the Parliament

Összes lapszám