Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17. évf., 2006. 2. szám - 2006. évi 2. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Böszörményi Jenő: A bírósági eljárásokban használt nyelv szabályozása a nemzetközi jogban

[3]-36

 • Arató Krisztina: A civil partnerség az Európai Unió Strukturális Alapjainak fogadásában Magyarországon (2004-2006)

[37]-49

 • Szemesi Sándor: Az Európai Unió és a közösségi jog szerepe az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában

[50]-68

 • Molnár Tamás: Az állampolgárság megítélése a nemzetközi jogban és a közösségi jogban, avagy messze esett-e az alma a fájától?

[69]-89

 • Lokonon, Serge: A Nemzetközi Büntetőtörvényszék Ruandában

[90]-100

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA: MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kárpáti kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[101]-104

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Majercsik kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[105]-108

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Miklós kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[109]-112

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Nagyné kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[113]-117

DOKUMENTÁCIÓ

 • Böszörményi Jenő (ford.): Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 60/251. sz. határozat

[119]-122

 • Böszörményi Jenő: Az ENSZ-reform első emberi jogi lépése: az Emberi Jogi Tanács

[123]-127

KÖZLEMÉNY

 • Bán Tamás: Beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről

[129]-137

ENGLISH ABSTRACTS

 • Böszörményi Jenő: Language use in judicial procedure - an international law perspective

[139]

 • Arató Krisztina: Civilian partnership in the absorption process of the European Union structural funds in Hungary

[139]

 • Szemesi Sándor: The role of the European Union and community law in the practice of the European Court of Human Rights

140

 • Molnár Tamás: Concept of nationality in international law and community law: like father like son?

140-141

 • Lokonon, Serge: The International Criminal Tribunal for Rwanda

141


Összes lapszám