Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17. évf., 2006. 1. szám - 2006 évi 1. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Schweitzer Gábor: A lelkiismereti és vallásszabadság, valamint az egyházak jogállásának alkotmányos keretei

[3]-16

 • Sándor Judit: Bioetika és emberi jogok: az emberi jogok új generációja?

[17]-28

 • Sarkady Ildikó: A nemzeti hírügynökségről

[29]-40

 • Nagy Sándor Gyula: A környezethez való jog és a Kiotói Jegyzőkönyv

[41]-48

 • Demeter Judit: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény - az Egyenlő Bánásmód Hatóság által lefolytatott eljárások tükrében

[49]-66

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA: MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Mezei kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[67]-70

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kántor kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[71]-74

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kármán kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[75]-82

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szoboszlay kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[83]-86

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Korga kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[87]-90

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Tóth, Magyar és Tóthné kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[91]-95

DOKUMENTÁCIÓ

 • Demény Enikő (ford.): Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete : A bioetika és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata

[97]-105

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott bibliográfiája, 2005

[106]-110

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokat érintő magyar jogszabályok válogatott jegyzéke, 2005

[111]-113

 • Weller Mónika (összeáll.): Válogatás az Alkotmánybíróság 2005. évi határozataiból

[114]-116

ENGLISH ABSTRACTS

 • Schweitzer Gábor: Freedom of conscience, freedom of religion and constitutional frameworks of the legal status of churches

[117]

 • Sándor Judit: Bioethics and human rights: towards a new generation of human rights?

[117]

 • Sarkady Ildikó: Deliberating the law on the national news agency

118

 • Nagy Sándor Gyula: Right to environment and Kyoto Protocol

118

 • Demeter Judit: Act on equal treatment and the promotion of equal opportunities and practice of the Equal Treatment Authority

118


Összes lapszám