Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 16. évf., 2005. 4. szám - 2005. évi 4. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Sándor Judit: Terápiától a szelekcióig : jogi és etikai viták a reprodukciós beavatkozások új módszereiről

[3]-19

 • Tilk Péter: Az egyenlőséghez való jog egyes garanciális szabályai Magyarországon

[20]-45

 • Tolnai Ágnes: A nők esélyegyenlőségének kérdése az Európai Unióban

[46]-54

 • Arany Tóth Mariann: A munkavállalók személyes adatainak védelme a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében

[55]-70

 • Drinóczi Tímea - Zeller Judit: A házasság és a család - alkotmányjogi értelemben

[71]-93

 • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának 61. ülésszaka

[94]-117

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Osváth kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[119]-123

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[124]-127

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kálnási kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[128]-132

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MÁS ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Hirst kontra Egyesült Királyság (2. sz.) ügyben hozott ítélete

[133]-163

ENGLISH ABSTRACTS

 • Sándor Judit: From therapy to selection : legal and ethical debates on the new methods of assisted reproduction

[165]

 • Tilk Péter: Certain guarantees of the right to equality in Hungary

[65]

 • Tolnai Ágnes: Equal opportunities for women in the European Union

166

 • Arany Tóth Mariann: Protection of workers' personal data within the international labour organisation

166

 • Drinóczi Tímea - Zeller Judit: Marriage and family in a constitutional law perspective

166

 • Lakatos István: 61st session of the UN Commission on Human Rights

167


Összes lapszám