Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 16. évf., 2005. 3. szám - 2005. évi 3. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Bokorné Szegő Hanna: Az államok közösségének szerepe az emberi jogok érvényesítésében

[3]-11

 • Masenkó-Mavi Viktor: Quo vadis, Egyesült Nemzetek Szervezete? : az emberi jogok szerepe az ENSZ tervezett reformjában

[12]-24

 • Karsai Dániel: Magyar ügyek Strasbourgban 2000-2004 között

[25]-59

 • Dux László: A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és a vándormunkások jogvédelme

[60]-82

 • Csapó Zsuzsanna: Az Európai Unió válasza a "gyermekek és fegyveres konfliktusok" problémakörére

[83]-113

 • Kirs Eszter: Híd az erőszak kora és a békés együttélés megvalósulása között : gondolatok a dél-afrikai békéltetési folyamatról

[114]-125

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Maglódi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[127]-133

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Monory kontra Magyarország és Románia ügyben hozott ítélete

[134]-147

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szilágyi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[148]-151

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Rajnai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[152]-156

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Zichy Galéria kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[157]-160

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Táncos Gábor által Magyarország ellen benyújtott kérelem elfogadhatóságáról szóló határozata

[161]-168

 • Weller Mónika: Válogatás a strasbourgi bíróság legérdekesebb eseteiből

[169]-177

SZEMLE

 • Tallódi Zoltán-Grád András: A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve : (2005-ös kiadás)

[179]-180

ENGLISH ABSTRACTS

 • Bokor Szegő Hanna: The role of the community of states in the realisation of human rights

[181]

 • Masenkó-Mavi Viktor: Quo vadis United Nations? : (role of human rights in the planned reform of the UN)

[181]

 • Karsai Dániel: Hungarian cases in Strasbourg in the period of 2000-2004

[181]-182

 • Dux László: The International Labour Organisation and the protection of migrant workers

182

 • Csapó Zsuzsanna: The European Union's response to the question of "Children and armed conflicts"

182-183

 • Kirs Eszter: Bridge between the era of force and the peaceful co-existence : thoughts on the process of reconcilition in South-Africa

183


Összes lapszám