Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 16. évf., 2005. 2. szám - 2005. évi 2. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Bokorné Szegő Hanna: Előszó

[3]

 • Bródi Gábor: Megnyitóbeszéd : "Az Európai Unió és az emberi jogok védelme" című konferencián

[5]-7

 • Balázs Péter: Az emberi jogok kérdése az Európai Unióban

[9]-12

 • Szalayné Sándor Erzsébet: Interferencia az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

[13]-29

 • Sulyok Gábor: Az emberi jogok nemzetközi jogi és európai uniós védelmének összehasonlítása

[30]-56

 • Molnár Tamás: Az európai jogfejlődés hatása a magyar alkotmányfejlődésre az emberi jogok területén

[57]-63

 • Weller Mónika: Emberi jogok a luxembourgi bíróság gyakorlatában

[64]-75

 • Fazekas Judit - Asztalos Zsófia: Uniós polgárok: hogyan tovább? : az uniós polgársághoz kapcsolódó jogok fejlődése a Maastrichti Szerződéstől az Alkotmányos Szerződésig

[76]-114

 • Gyulavári Tamás: Szociális jogok: az európai integráció mostohagyermekei?

[115]-134

 • Vizi Balázs: Uniós kisebbségvédelem? : a kisebbségek jogai az EU Alkotmányos Szerződésében

[135]-149

KÖZLEMÉNY

 • Bán Tamás: Beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2004. évi tevékenységéről

[151]-161

ENGLISH ABSTRACTS

 • Szalayné Sándor Erzsébet: Interference between the Jurisprudence of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights

[163]

 • Sulyok Gábor: The comparison of the protection of human rights in international law and within the European Union

[163]-164

 • Molnár Tamás: How European legal developments influenced Hungarian constitutionalism? : the case of human rights protection

164

 • Weller Mónika: Fundamental rights jurisprudence of the European Court of Justice

164

 • Fazekas Judit - Asztalos Zsófia: Development of the rights conferred by the citizenship of the Union from the treaty Maastricht to the constitutional treaty of the Union

165

 • Gyulavári Tamás: Social rights: stepchildren of European integration?

165

 • Vizi Balázs: Minority protection in the Union? : minority rights in the Constitutional Treaty of the EU

165-166


Összes lapszám