Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 16. évf., 2005. 1. szám - 2005. évi 1. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Tilk Péter: A kifejezési szabadság és a gyűlöletbeszéd néhány alkotmányjogi vonatkozása

[5]-32

 • Sarkady Ildikó: Az önálló sajtótörvény problematikája és a kormányzati irányítás reformja

[33]-51

 • Kaponyi Erzsébet: A multinacionális vállalatokra vonatkozó szabályozási kísérletek, különös tekintettel az ILO és az OECD deklarációira

[53]-68

 • Szentessy Krisztián: A Világbank és az emberi jogok

[69]-81

SZEMLE

 • Szabó Máté Dániel: Sándor Judit (szerk.) : Society and genetic information : codes and laws in the genetic era

[83]-88

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kellner kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[89]-92

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kovács Tamás kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[93]-97

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Mátyás kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[98]-101

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Renovit Építőipari Kft. kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[102]-105

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Dala kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[106]-109

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kútfalvi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[110]-103

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Molnár kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[114]-117

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Móder kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[118]-121

 • Weller Mónika: Válogatás a strasbourgi bíróság legérdekesebb eseteiből

[123]-129

DOKUMENTÁCIÓ

 • A Miniszteri Bizottság Nyilatkozata : "Az Emberi Jogok Európai Egyezménye hatékony végrehajtásának biztosítása nemzeti és európai szinten"

[131]-132

 • A Miniszteri Bizottság R (2000) 2. sz. ajánlása a tagállamok felé az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét követően egyes ügyek nemzeti szinten történő újbóli megvizsgálásáról és megnyitásáról

133

 • A Miniszteri Bizottság Rec (2002) 13. sz. ajánlása a tagállamok felé az Emberi Jogok Európai Egyezménye szövegének, továbbá az Emberi Jogok Európai Bírósága esetjogának közzétételéről és terjesztéséről a tagállamokban

134-135

 • A Miniszteri Bizottság Rec (2004) 4. sz. ajánlása a tagállamok felé az Emberi Jogok Európai Egyezményéről az egyetemi oktatásban és a szakmai képzésben

135-139

 • A Miniszteri Bizottság Rec (2004) 5. sz. ajánlása a tagállamok felé annak ellenőrzéséről, hogy a jogszabálytervezetek, a hatályos jogszabályok és a közigazgatási gyakorlat megfelel-e az Emberi Jogok Európai Egyezményében lefektetett normáknak

139-143

 • A Miniszteri Bizottság Rec (2004) 6. sz. ajánlása a tagállamok felé a hazai jogorvoslatok fejlesztéséről

144-148

 • A Miniszteri Bizottság Rec (2004) 3. sz. határozata az eset mögött meghúzódó strukturális problémát feltáró ítéletekről

149

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott bibliográfiája : 2004

[151]-155

 • Az emberi jogokkal kapcsolatos magyar jogszabályok válogatott jegyzéke : 2004

[156]-157

 • Válogatás az Alkotmánybíróság 2004. évi határozataiból

[159]-162


Összes lapszám