Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15. évf., 2004. 4. szám - 2004. évi 4. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Habermas, Jürgen: Intolerancia és diszkrimináció

[3]-12

 • Bitskey Botond - Gyulavári Tamás: Az antidiszkriminációs szabályozás reformja

[13]-40

 • Kaltenbach Jenő: Az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Bizottságának általános politikai ajánlásai

[41]-48

 • Borbíró Andrea: Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények

[49]-77

 • Weller Mónika: Az európai emberi jogi rendszer reformja : egy új elfogadhatósági kritérium : ami a tizennegyedik jegyzőkönyv magyarázó jelentéséből kimaradt

[78]-88

 • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának 60. ülésszaka

[89]-117

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szakály kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[119]-123

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kastner kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[124]-129

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Balogh kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[130]-146

 • Weller Mónika: Válogatás a strasbourgi bíróság legérdekesebb eseteiből

[147]-154

DOKUMENTÁCIÓ

 • Tizennegyedik jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez az Egyezmény ellenőrző rendszerének módosításáról és Magyarázó jelentés

[155]-179

 • A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) 9. sz. általános ajánlása az antiszemitizmus elleni küzdelemről

[180]-183

ENGLISH ABSTRACTS

 • Habermas, Jürgen: Intolerance and discrimination

[185]

 • Bitskey Botond - Gyulavári Tamás: Reform of the Hungarian anti-discrimination law

[185]

 • Kaltenbach Jenő: The general policy recommendations of the European Commission against Racism and Intolerance of the Council of Europe

[185]-186

 • Borbíró Andrea: Community crime prevention and human rights requirements

186

 • Weller Mónika: Reforming the European system of human rights protection by a new admissibility criterion

186

 • Lakatos István: The 60th session of the UN Commission on human rights

186-187


Összes lapszám