Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15. évf., 2004. 3. szám - 2004. évi 3. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Juhász Edit: "Nép ügyvédje" : avagy a jogi segítségnyújtás hazai reformja

[3]-23

 • Arató Krisztina - Unger Anna: Népszavazás az Európai Unióról Magyarországon

[24]-42

 • Demendy Nóra: Esélyegyenlőség az EU Strukturális Alapjainak rendszerében

[43]-58

 • Bokorné Szegő Hanna - Lehoczki Bernadett: Gondolatok Kardos Gábor "Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései" című könyvével összefüggésben

[59]-74

 • Balogh András József: Katonák emberi jogainak védelme Európában : hogyan korlátozhatók az emberi jogok?

[75]-86

 • Bódi Stefánia: A petíciós jog Franciaországban, Németországban és Hollandiában

[87]-103

 • Nagy Gábor: A strasbourgi bíróság újabb szervezeti és eljárási reformja

[104]-109

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Csanádi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[111]-114

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Tóth kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[115]-121

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Karalyos és Huber kontra Magyarország és Görögország ügyben hozott ítélete

[122]-127

DOKUMENTÁCIÓ

 • A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról

[129]-139

KÖZLEMÉNY

 • Bán Tamás: Beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2003. évi tevékenységéről

[141]-153

ENGLISH ABSTRACTS

 • Juhász Edit: "Lawyer of the people" : hungarian reform of the system of legal aid

[155]

 • Arató Krisztina - Unger Anna: Referendum on the EU accession 2003

[155]

 • Demendy Nóra: Equal opportunities in the system of the structural funds

[155]

 • Bokorné Szegő Hanna - Lehoczki Bernadett: Thoughts on the book of Gábor Kardos "Empty shell? Some aspects of the international protection of social rights"

[156]

 • Balogh András József: Protection of soldiers' human rights in Europe : how could human rights be limited?

156


Összes lapszám