Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 18. évf., 2007. 4. szám - 2008. március

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Orosz Árpád: A magyarországi polgári perek az Emberi Jogok

  Európai Bírósága előtt (3. o.)

A szerző gyakorló bíróként és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjaként áttekinti a polgári eljárásokkal kapcsolatban az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. cikkéből eredő követelményeket, és elemzi az Emberi Jogok Európai Bíróságának polgári ügyekkel kapcsolatban Magyarországgal szemben hozott ítéleteit, különös tekintettel a bírósági eljárások elhúzódására és a Bíróság által megítélt igazságos elégtétel egyes aspektusaira.

 • Tallódi Zoltán: Az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti

  Kormányképviselet működése (22. o.)

Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 15 éve van hatályban Magyarországon. Ez alatt az idő alatt az Emberi Jogok Európai Bírósága több mint 100 kérelmet küldött meg észrevételezésre a Magyar Köztársaság Kormányának. A tanulmány betekintést nyújt az ezekkel a kérelmekkel foglalkozó Kormányképviselet működésébe, és bemutat néhány olyan eljárásjogi szempontot, amelyek a nyilvánosság előtt kevésbé ismertek.

 • Lőrincz Aranka: A de iure/de facto hontalanság problematikája (34. o.)

Becslések szerint mintegy 11 millió ember él hontalanul, egyetlen állam védelmét sem élvezve, a társadalom peremén. A tanulmány feltárja a de iure és de facto hontalanság okait és következményeit, elemzi a vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezéseit és rámutat a szabályozás hiányosságaira.

 • Bereczkei Dávid: A kisebbségi kérdés szociálpszichológiai megközelítése (52. o.)

A tanulmány a kisebbségek jogainak érvényesülésével kapcsolatos problémákat és a lehetséges megoldási módokat a szociálpszichológia elméleteinek és módszereinek alkalmazásával tárja fel. Elemzi a kisebbségekkel szembeni előítélek keletkezését, annak történelmi gyökereit, valamint az asszimiláció elleni sikeres küzdelem és a nemzeti identitás fenntartása érdekében a kisebbségek által alkalmazható magatartásokat és taktikákat. A tanulmány különös figyelmet szentel a határon túli magyar kisebbségek helyzetének.

Az EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA

Magyar vonatkozású ügyek

 • A Barna (Péter) kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (69. o.)
 • A Barna (Zsuzsanna) kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (72. o.)
 • A Bodon kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (75. o.)
 • A Czmarkó kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (79. o.)
 • A Hélioplán Kft. kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (84. o.)
 • A Hilti kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (88. o.)
 • Az Immobilia Bau Kft. kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (93. o.)
 • A Kálovits kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (99. o.)
 • A Kovács kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (103. o.)
 • A Pallos kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (107. o.)
 • A Tardi kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (111. o.)
 • A Tóth kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (116. o.)
 • A Várnai kontra Magyarország ügyben hozott ítélet (119. o.)

Dokumentáció

Az ECRI 10. számú általános ajánlása a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelemről az iskolai oktatásban (123. o.)

English Abstracts (129. o.)


Összes lapszám