Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15. évf., 2004. 2. szám - 2004. évi 2. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

 • Bokorné Szegő Hanna: Előszó

5-6

TANULMÁNYOK

 • Száraz Enikő: A nemzetközi biztonság felfogása a 21. században : a humán biztonság dimenziói

[7]-23

 • Kondorosi Ferenc: A biztonsághoz való jog a jogbiztonság és a közbiztonság tükrében

[24]-41

 • Kardos Gábor: Jóléti állam, szociális jogok és társadalmi stabilitás

[42]-48

 • Pákozdy Csaba: A kisebbségvédelem, a véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi biztonság egyes összefüggései

[49]-59

 • Kovács Péter: Az egyén felelőssége az emberi jogok európai felfogásának rendszerében

[60]-76

 • Környei Ágnes: Nemzetközi törekvések az emberi kötelességek meghatározására

[77]-100

 • Magyarics Tamás: Az egyén felelősségének megközelítései az Egyesült Államokban

[101]-106

 • Rózsa Erzsébet, N.: Az egyén felelősségének kérdése az iszlámban

[107]-113

 • Búr Gábor: Az egyén és a társadalom viszonya Afrikában

[114]-127

SZEMLE

 • Vincze Renáta - Kondorosi Ferenc: Emberi jogok : veszélyek és kihívások

[129]-130

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Károly kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[131]-134

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kerékgyártó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[135]-139

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kovács kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[140]-144

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Sesztakov kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[145]-150

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Earl kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[151]-155

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Lovász kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[156]-160

 • Weller Mónika: Válogatás a strasbourgi bíróság legérdekesebb eseteiből

[161]-165

DOKUMENTÁCIÓ

 • Böszörményi Jenő (ford.): Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a tagállamokhoz intézett R (97) 20. sz. ajánlása a "gyűlöletbeszédről"

[167]-170

ENGLISH ABSTRACTS

 • Száraz Enikő: The concept of international security in the 21st Century : dimensions of human security

[171]

 • Kondorosi Ferenc: The right to security, the rule of law and public safety

[171]-172

 • Kardos Gábor: The welfare state, social rights and social stability

172

 • Pákozdy Csaba: The protection of minorities, freedom of expression and international security

172-173

 • Kovács Péter: The individual's responsibility in the framework of the European concept of human rights

173

 • Környei Ágnes: International efforts to define human duties

173

 • Magyarics Tamás: Approaches to individual responsibility in the United States

174

 • Rózsa Erzsébet, N.: Responsibility of the individual in Islam

174

 • Búr Gábor: The relationship between the individual and the society in Africa

174-175


Összes lapszám