Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 15. évf. 2004. 1. szám - 2004. évi 1. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Taubner Zoltán: A kisebbségvédelem alapkérdései az európai nemzetközi fórumokon : gondolatok útközben

[3]-21

 • Vogel Sándor: A kisebbségi jogok szabályozása Közép-Európában

[22]-60

 • Tilk Péter: A munkához való jog és egyes aspektusai az ombudsmani gyakorlatban

[61]-80

 • Szabó Máté Dániel: Biometrikus azonosítás és adatvédelem

[81]-92

 • Kardos Gábor: A vízhez való jog

[93]-98

 • Molnár Tamás: Bevándorlás, munkaerőpiac és társadalmi integráció az Európai Unióban - beszámoló a Comóban tartott nemzetközi konferenciáról

[99]-106

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Sikó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[107]-112

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Militaru kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[113]-117

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Vass kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[118]-123

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának az Imre kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[124]-130

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kmetty kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[131]-138

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Németh kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[139]-142

 • Weller Mónika: Válogatás a strasbourgi bíróság legérdekesebb eseteiből

[143]-147

DOKUMENTÁCIÓ

 • Böszörményi Jenő (ford.): Az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának 15. sz. általános kommentárja (2002) : a vízhez való jog

[149]-164

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott bibliográfiája : 2003

[165]-172

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokat érintő magyar jogszabályok válogatott jegyzéke : 2003

[173]-174

 • Weller Mónika (összeáll.): Válogatás az Alkotmánybíróság 2003. évi határozataiból

[175]-176

ENGLISH ABSTRACTS

 • Taubner Zoltán: The main questions of the protection of national minorities in European international fora : reflections along the way

[177]

 • Vogel Sándor: Minority rights legislation in Central Europe

[177]

 • Tilk Péter: Certain aspects of the right to work in the Hungarian ombudsman's practice

[177]-178

 • Szabó Máté Dániel: Biometrics and data protection

[178]

 • Kardos Gábor: The right to water

[178]-179

 • Molnár Tamás: Immigration : labour market and integration : (report on a european seminar in Como)

[179]


Összes lapszám