Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14. évf., 2003. 4. szám - 2003. évi 4. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Farkas Beáta: Globalizálódó világgazdaság, nemzetközi gazdaságetika és az emberi jogok

[3]-15

 • Gulyás Péter: Ember és környezet alkotmányi kapcsolatáról

[16]-27

 • Villányi József: A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai az interneten

[28]-43

 • Tiba Zoltán: Az "éhezéshez való jog" a nemzetközi jogban

[44]-58

 • Koller Boglárka: Az európai uniós állampolgárok kötődései

[59]-78

 • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának 59. ülésszaka

[79]-104

 • Molnár Tamás: Az életkor miatti diszkrimináció : beszámoló a Hannoverben tartott nemzetközi kollokviumról

[105]-109

HÍREK AZ EMBERI JOGOK VILÁGÁBÓL

 • Weller Mónika: Európa Tanács : Emberi Jogok Európai Bírósága

[110]-113

DOKUMENTÁCIÓ

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Lévai és Nagy kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[114]-118

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Nyírő és Takács kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[119]-125

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Lakos kontra Magyarország ügyben hozott elfogadhatóságra vonatkozó határozata

[126]-130

 • A számításrechnikai bűnözésről szóló Egyezménynek a számítástechnikai rendszerek útján megvalósított rasszista és idegengyűlölő cselekmények büntetendővé nyilvánításáról szóló kiegészítő jegyzőkönyve

[131]-137

 • Böszörményi Jenő (ford.): A Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság 6. sz. általános ajánlása : Küzdelem az internet útján terjesztett rasszista, idegengyűlölő és antiszemita anyagok ellen

[138]-140

ENGLISH ABSTRACTS

 • Farkas Beáta: Globalizing world economy, international business ethics and human rights

[141]

 • Gulyás Péter: The constitutional relationship between man and his environment

[141]

 • Villányi József: Limitations on freedom of expression on the Internet

142

 • Tiba Zoltán: The "right to hunger" in international law

142

 • Koller Boglárka: Attachments of EU citizens

142-143


Összes lapszám