Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14. évf., 2003. 3. szám - 2003. évi 3. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Sándor Judit: A genetikai adatok védelme

[3]-21

 • Csicsmann László: A nők jogai az iszlám civilizációban

[22]-47

 • Pákozdy Csaba: A közerkölcs védelme mint a véleménynyilvánítás egyik nemzetközi jogi és alkotmányos korlátja

[48]-65

 • Horváth Krisztina: Az emberi jogok védelme a terrorizmus elleni küzdelemben

[66]-98

 • Törő Csaba: A humanitárius segítséghez való jog érvényesíthetőségének problematikája

[99]-109

 • Somody Bernadette: Az Európai Unió ombudsmanja

[110]-119

HÍREK AZ EMBERI JOGOK VILÁGÁBÓL

 • Petőházi Enikő - Horváth Krisztina - Weller Mónika - Pákozdy Csaba: Európa Tanács : egyezmények, Miniszteri Bizottság, Parlamenti Közgyűlés, Emberi Jogok Európai Bírósága

[121]-129

 • Orgován Eszter: Európai Unió

129-130

 • Magyarország

130

DOKUMENTÁCIÓ

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Tímár kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[131]-136

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Simkó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

[137]-141

 • Villányi József (ford.): Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának Irányelvei az emberi jogokról és a terrorizmus elleni küzdelemről

[142]-146

 • Böszörményi Jenő (ford.): Az ECRI 5. sz. általános ajánlása : a muszlimokkal szembeni intolerancia és diszkrimináció elleni küzdelemről

[147]-149

ENGLISH ABSTRACTS

 • Sándor Judit: Legal protection of genetic data

[150]

 • Csicsmann László: The rights of women in Islamic civilization

[150]

 • Pákozdy Csaba: Protection of public morals as a reason to limit freedom of expression

151

 • Horváth Krisztina: The protection of human rights in the fight against terrorism

151

 • Törő Csaba: Problems of implementation of the right to humanitarian assistance

152

 • Somody Bernadette: The ombudsman of the European Union

152


Összes lapszám