Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 14. évf., 2003. 1-2. szám - 2003. évi 1-2. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK (AZ "ESÉLYEGYENLŐSÉG EURÓPÁBAN : A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKBAN ÉS A TÁRSADALOMBAN" CÍMŰ KONFERENCIA ANYAGA)

 • Bokorné Szegő Hanna: Előszó

7

 • Kardos Gábor: A diszkrimináció tilalma és az egyenlőség értelmezése : a nemzetközi jog lehetőségei

[9]-19

 • Kiss J. László: Esélyegyenlőség és a nemzetközi politika elmélete

[20]-24

 • Weller Mónika: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatában

[25]-35

 • Arató Krisztina: "Szorosabb együttműködés" az Európai Unióban

[36]-53

 • Sasvári Nóra: Az NGO-k és az Európai Unió viszonyának változása

[54]-65

 • Flamm Benedek László: Esélyegyenlőség és gazdasági kohézió az európai integrációban

[66]-72

 • Teszler István: Esélyegyenlőség az Európai Unióban : a külső fejlesztési alapok mint a globális esélyegyenlőség megteremtésének eszközei

[73]-85

 • Környei Ágnes: A diszkrimináció tilalmának kiteljesedése az Európai Unióban

[86]-103

 • Kaponyi Erzsébet: A nők és férfiak kiegyensúlyozott részvétele a politikai és közéletben : az Európai Tanács ajánlástervezete

[104]-119

 • Kőváriné Ignáth Éva: A diszkrimináció tilalma fogalmának új elemei : az életkor, a fogyatékosság és a szexuális orientáció szerinti diszkrimináció

[120]-132

 • Vogel Sándor: A kisebbségi kérdés és az Európai Unió

[133]-155

HÍREK AZ EMBERI JOGOK VILÁGÁBÓL

 • Petőházi Enikő - Pákozdy Csaba - Horváth Krisztina: Európa Tanács : egyezmények, Miniszteri Bizottság, Parlamenti Közgyűlés, Emberi Jogok Európai Bírósága

[157]-162

 • Orgován Eszter - Rakaczki Renáta: Európai Unió

162-165

 • Petőházi Enikő - Horváth Krisztina: Magyarország

165

DOKUMENTÁCIÓ

 • Magyarország negyedik-ötödik összevont időszakos jelentésének tárgyalása a Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottságban : 2002

[167]-173

 • Az ECRI 7. sz. általános ajánlása : a rasszizmus és a faji megkülönböztetés elleni küzdelem a nemzeti jogalkotásban

[174]-178

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott bibliográfiája : 2002

[179]-183

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokkal kapcsolatos magyar jogszabályok válogatott jegyzéke : 2002

[184]-186

KÖZLEMÉNY

 • Bán Tamás: Beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2002. évi tevékenységéről

[187]-200


Összes lapszám