Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem [13. évf.] 49. no. / 2002 - 2002. év 49. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

  • Kovács Péter: Szemtől szembe... : avagy hogyan kölcsönöznek egymástól a nemzetközi bíróságok, különös tekintettel az emberi jogi vonatkozású ügyekre

3-11

  • Pákozdy Csaba: A terrorizmus leküzdése és a nemzetközi humanitárius jog

12-22

  • Schweitzer Gábor: (M)eddig tolerálható a "gyűlöletbeszéd"?

23-32

  • Lakatos István: Az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának 58. ülésszaka

33-62

  • Tóth Orsolya: Gondolatok az Emberi Jogi Bizottság tevékenységéről - a 4. magyar időszakos jelentés kapcsán

63-76

DOKUMENTÁCIÓ

  • Az Emberi Jogok Európai Egyezményének Tizenharmadik jegyzőkönyve és magyarázó jelentés

77-84

  • Rácz Margit (ford.): A faji diszkrimináció kiküszöbölésével foglalkozó Bizottság (CERD) záróészrevételei Magyarországról : (nem hivatalos fordítás)

85-89

  • A Rasszizmus és Intolerancia elleni Európai Bizottság (ECRI) Statútuma

89-90


Összes lapszám