Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem [12. évf.] 43. no. / 2001 - 2001. év 43. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

  • Bokorné Szegő Hanna - Környei Ágnes: A diszkrimináció tilalmának modern felfogása

5-30

  • Weller Mónika: Az Európai Unió Alapjogi Kartája

31-44

  • Dunai Péter: Romák az Európa Tanács dokumentumaiban

45-75

DOKUMENTÁCIÓ

  • Tizenkettedik Kiegészítő Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményhez

76-78

  • A Tanács 2000. június 29-i 2000/43/EK Irányelve a személyek közötti, faji- vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének végrehajtásáról

78-88

  • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott bibliográfiája : 2000

89-98

  • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokat érintő magyar jogszabályok válogatott jegyzéke : 2000

98-106

HÍREK AZ EMBERI JOGOK VILÁGÁBÓL

  • Horváth Krisztina: A koszovói katonai beavatkozás a humanitárius jog szemszögéből

107-113

  • Bán Tamás: Közlemény : beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2000. évi tevékenységéről

114-118


Összes lapszám