Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem [10. évf.] 37-38. sz. / 1999 - 1999. év 37-38. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

 • Ambrus Ágnes: Hontalanság : ENSZ egyezmények és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának tevékenysége

5-23

 • Nagy Boldizsár: A schengeni rendszer és Magyarország : az út Amszterdamig és tovább

24-56

 • Ugróczky Mária: Az állampolgárság szabályozása Európában

57-71

 • Szurday Kinga: A Schengeni Egyezménnyel és a Schengeni Információs Rendszerrel kapcsolatos adatvédelmi követelmények

72-80

 • Gátos György: Magyarország kiadatási egyezményei

81-95

 • Arató Krisztina: Munkaerő-vándorlás Magyarországról az Európai Unióba

96-106

DOKUMENTÁCIÓ

 • Egyezmény a hontalanság csökkentéséről

107-114

 • Egyezmény a Hontalan Személyek Jogállásáról

114-124

 • Európai Egyezmény az állampolgárságról : (ESZS No. 166.)

124-135

 • 1994. évi XVIII. törvény a Párizsban, 1957. december 13-án kelt, európai kiadatási egyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek kihirdetéséről

136-156

HÍREK AZ EMBERI JOGOK VILÁGÁBÓL

 • Weller Mónika: Az Európai Szociális Karta megerősítése

157-162

 • Kemenszky Ágnes: Vita az ENSZ Közgyűlésen : az emberé vagy az államé az elsőbbség?

162-169

 • Bokorné Szegő Hanna: Az emberi jogok európai rendszerének hatása a magyar jogfejlődésre c. pályázat eredményhirdetése

170


Összes lapszám