Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem [10. évf.] 35-36. sz. / 1999 - 1999. év 35-36. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Kovács Péter: Előszó

5-7

 • Bán Tamás: Az Európa Tanács ötven éve : tagságunk hatásai a magyar jogfejlődésre

8-28

 • Zlinszky János: A Velence Bizottságról - belülről

29-35

 • Kardosné Kaponyi Erzsébet: A nemek közötti egyenjogúság kérdése az Európa Tanács tevékenységének tükrében

36-67

 • Nagy Gábor: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye egyes rendelkezéseinek átvétele a nemzeti jogba

68-77

 • Weller Mónika: A Rekvényi ügy

78-101

 • Borbély József: A "Nyugat Pannóniáért" Eurégió jövője : előzmények és lehetőségek

102-109

 • Szilágyi Balázs: Határmenti együttműködés az Európa Tanács keretegyezményének szellemében

110-120

DOKUMENTÁCIÓ

 • Bán Tamás (összeáll.): Szemelvények az Európa Tanács 1949-1999. között elfogadott határozataiból és ajánlásaiból

121-

 • Resolution (56) 18 - Expression of feelings of solidarity with the Hungarian nation : (az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága 1956. november 6-án elfogadott határozata a magyar nemzettel való szolidaritás érzésének kifejezéséről)

123

 • Resolution 58 (15) - Execution of Hungarian patriots : (az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága 1958. június 19-én elfogadott határozata magyar hazafiak kivégzése alkalmából)

123-124

 • Európai Charta a bírák jogállásáról : Strasbourg, 1998. július 8-10.

124-140

 • Weller Mónika (összeáll.): Az Európa Tanács keretében elfogadott legfontosabb nemzetközi egyezmények

140-150

 • Bokorné Szegő Hanna: Közlemény : beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 1998. évi közhasznú tevékenységéről

151-158


Összes lapszám