Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem [9]. évf. 33. sz. / 1998 - 1998. év 33. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Bokorné Szegő Hanna: Ahol az érdekegyeztetés kötelezettsége megszületett

5-8

 • Arató Krisztina: Érdekképviselet és érdekegyeztetés az Európai Unióban

9-24

 • Sipos Katalin: A "szociális Európa" az amszterdami szerződés tükrében

25-35

 • Gergó Zsuzsanna: Foglalkoztatáspolitikai kérdőjelek az Európai Unióban

36-56

 • Farkas Beáta: A munkavállalói érdekképviselet gondolata a katolikus egyház társadalmi tanításában

57-70

 • Héthy Lajos: Az országos érdekegyeztetés Magyarországon

71-80

 • Herczog László: Az érdekegyeztetés magyarországi rendszere

81-86

 • Thoma László: A szakszervezetek és a neokorporatív intézmények kialakulása Magyarországon 1988-1992

87-91

 • Gyarmatiné Rácz Ágnes: A munkaadói érdekképviseletek fejlődése, részvétele a hazai érdekegyeztetésben és az európai szociális párbeszédben

92-100

DOKUMENTÁCIÓ

 • Arató Krisztina (ford.) - Bokorné Szegő Hanna (ford.): 1. sz. dokumentum : A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 144. sz. egyezménye a nemzetközi munkaügyi normák alkalmazásának előmozdítása érdekében folytatott hármas tagozódású (tripartite) tanácskozásokról

101-104

 • Sipos Katalin (ford.): 2. sz. dokumentum : Az Európai Közösséget alapító (Római) Szerződésnek az Amszterdami Szerződéssel (a maastrichti szociálpolitikai megállapodás rendelkezéseinek integrálásával) egységesített szociális fejezete

105-109

 • Arató Krisztina (ford.): 3. sz. dokumentum : a Tanács 1994. szeptember 22-i 94/45/EK irányelve a munkavállalók tájékoztatását és a velük történő konzultációt szolgáló Európai Üzemi Tanácsok vagy egy eljárás létrehozásáról közösségi szintű vállalkozások vagy vállalkozáscsoportokesetén

110-125

 • Arató Krisztina (ford.): 4. sz. dokumentum : Bizottsági közlemény : A közösségi szintű szociális párbeszéd átalakítása és előmozdítása : COM(1998) 322 : 1998. 05. 20. : (részletek)

126-132

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott bibliográfiája : 1998

133-138

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokat érintő magyar jogszabályok válogatott jegyzéke : 1998.

139-145


Összes lapszám