Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem [9]. évf. 32. sz. / 1998 - 1998. év 32. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

  • Ádám Antal: Az alapjogok és az alkotmányi tilalmak értékének összefüggéseiről

3-19

  • Szalayné Sándor Erzsébet: Az Európai Közösség csatlakozásának kérdése az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez : néhány gondolat a közösségi jog és az alapjogok viszonyáról az Európai Közösségek Bíróságának 2/94-es véleménye kapcsán

20-31

  • Szabó Máté: A gyülekezési jog és problémái : a tömegdemonstrációk és a rendőrség Magyarországon a demokratizálódás folyamatában

32-61

  • Könczei György - Bíró Endre - Kogon Mihály: Törvény született a fogyatékossággal élő emberek érdekében Magyarországon : nemzetközi háttér, dilemmák és tanulságok

62-82

  • Bodony István: A személyes adatok védelme a bűnüldözésben

83-99

  • Környei Ágnes: Az emberi jogok érvényesítésének mechanizmusai a regionális rendszerekben

100-140

DOKUMENTÁCIÓ

  • Tizenegyedik Jegyzőkönyv az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményhez, az abban megállapított ellenőrzési rendszer átalakításáról

141-154

  • Komanovics Adrienne: Az emberi jogok európai védelmi mechanizmusának reformja

155-165

  • Környei Ágnes (ford.): A Független Államok Közösségének egyezménye az ember jogairól és alapvető szabadságairól

166-177


Összes lapszám