Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem [8]. évf. 28-29. sz. / 1997 - 1997. év 28-29. szám

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Kardos Gábor: Emberi jogok általános védelme és a katonaság

5-11

 • Kovács Péter: Fegyveres erők és emberi jogok : az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlata

12-30

 • Polt Péter: Az állampolgári és emberi jogok érvényesülése a Magyar Honvédségnél az ombudsman szemszögéből

31-52

 • Fapál László: Polgári és politikai jogok korlátozása a honvédség hivatásos állományánál

53-74

 • Sárosi István: Vallásszabadság a hadseregben

75-85

 • Kiss Zoltán László: Emberi jogok a katona szemszögéből : a hadseregek előtt álló modernizációs kihívások tükrében

86-115

 • Katona Katalin: Néhány gondolat a hadijog oktatásáról

116-121

DOKUMENTÁCIÓ

 • Weller Mónika (ford.): Jelentés a katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő megtagadásának jogáról az Európa Tanács parlamenti Közgyűlése számára

122-132

 • R(87) 8. számú Ajánlás a tagállamoknak a kötelező katonai szolgálat lelkiismereti okok miatt történő megtagadása tárgyában

133-135

 • Katona Katalin (ismertette): Recenzió : A. P. V. Rogers: Law on the battlefield, Manchester University Press, 1996., Manchester and New York, 170 p.

135-153

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokra vonatkozó magyar tanulmányok válogatott jegyzéke : 1997. I. félév : szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok

154-159

 • Weller Mónika (összeáll.): Az emberi jogokat érintő magyar jogszabályok válogatott jegyzéke : 1997. I. félév

160-162


Összes lapszám