Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 19. évf., 2008. 1-2. sz. - 2008. szeptember

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Masenkó Mavi Viktor: A mérlegelési hatalom problematikája az emberi jogok védelme terén
 • Fehér Lenke: Az emberkereskedelem elleni nemzetközi fellépés főbb állomásai
 • Chronowski Nóra: Alapjogvédelmi dilemmák a nullum crimen elvének módosítása kapcsán
 • Kádár András Kristóf - Pap András László: Intézményi kakofónia - a hazai antidiszkriminációs fórumrendszerről
 • Koltay András: Szólásszabadság, az elérhetetlen délibáb
 • Bodnár Eszter: Szabad választásokhoz való jog a strasbourgi joggyakorlat tükrében
 • Fenyvesi Csaba: A szembesítés a nemzetközi dokumentumok és az Emberi Jogok Európai Bírósága határozatai tükrében
 • Julesz Máté: Az egészséges környezethez való jog és a jövő nemzedékek védelme mint közigazgatási kötelezettséget keletkeztető alapjogok

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA: MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Balogh Károlyné kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Borody kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kolláth kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Sárközi kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Csősz kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Glöckler és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kiss Klára kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Kulcsár kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Rózsa kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Sirkó és társai kontra Magyarország ügyben hozott ítélet
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szőke kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Tót kontra Magyarország és Olaszország ügyben hozott ítélete

KÖZLEMÉNY

 • Bán Tamás: Beszámoló az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

ENGLISH ABSTRACTS

 • Masenkó Mavi Viktor: Margin of Appreciation in the Field of Human Rights Protection
 • Fehér Lenke: International Efforts against Trafficking in Human Beings
 • Chronowski Nóra: Dilemmas of Fundamental Rights Protection Raised by the Amendment to the Principle of nullum crimen
 • Kádár András Kristóf - Pap András László: An Institutional Cacophony - Notes on Hungarian Anti-Discrimination Law
 • Koltay András: Free Speech, a Mirage out of Reach
 • Bodnár Eszter: Right to Free Elections in the light of the Case-Law of the European Court of Human Rights
 • Fenyvesi Csaba: Confrontation in the Context of International Documents and Decisions of the European Court of Human Rights
 • Julesz Máté: The Right to a Healthy Environment and the Protection of Future Generating Administrative Duties

Összes lapszám