Folyóiratok » Acta Humana

Acta Humana

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 19. évf. , 2008. 3. szám - 2008. december

Az Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány gondozásában évente négyszer jelenik meg az Acta Humana c. emberi jogi folyóirat, amely 1990-es indulásakor az elsõ, és sokáig az egyetlen ilyen tárgyú szakfolyóirat volt. 2010-ben megszűnt, majd 2014-ben újraindult.

A téma iránt érdeklődők a lapban a jog legújabb kutatási eredményeiről olvashatnak tanulmányokat, de a tudományos közélet eseményeiről is rendszeresen beszámol a folyóirat.

Főszerkesztő: Dr. Péterfalvi Attila

TANULMÁNYOK

 • Masenkó-Mavi Viktor: Emberi jogok: merre tovább? A további előrelépés lehetőségei, kihívásai és veszélyei
 • Környei Ágnes: Egy ország emberi jogi helyzetének értékeléséhez használható információk
 • Haraszti Margit Katalin: A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetések tilalma az ENSZ és az Európa Tanács legfontosabb dokumentumaiban, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységében
 • Halász Iván: Az állampolgárok hazatérési joga a hatályos magyar alkotmányban
 • Weller Mónika: A Vajnai ítélet és lehetséges hatásai az önkényuralmi jelképek használata tilalmának szabályozására

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA : MAGYAR VONATKOZÁSÚ ÜGYEK

 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Daróczy kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Vajnai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Bergmann kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Csabainé Győri kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Gőgös kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Koronczai kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Márta kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Mikó kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Peák kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Sassné Sári kontra Magyarország ügyben hozott ítélete
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának a Szilvássy kontra Magyarország ügyben hozott ítélete

AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK ESETJOGA

 • Weller Mónika (összeáll.): Európa Tanács: Válogatás az Emberi Jogok Európai Bíróságának más országokat érintő ítéleteiből

ENGLISH ABSTRACTS

 • Masenkó-Mavi Viktor: Human rights: what's next? The possibilities, challenges and risks for further development
 • Környei Ágnes: Sources of Information for Assessing the Human Rights Situation in a Country
 • Haraszti Margit Katalin: Prohibition of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Instruments of the United Nations and the Council of Europe and in the Practice of the Ombudsman
 • Halász Iván: Citizens' Right to Return under the Hungarian Constitution
 • Weller Mónika: Judgment in the Case of Vajnai and its Possible Consequences for the Regulation of Using Totalitarian Symbols

Összes lapszám