Folyóiratok » Polgári jogi kodifikáció

Polgári jogi kodifikáció

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 4. évfolyam 5-6. szám - 2002/ 5-6. szám

Szerkesztőh: Gadó Gábor dr., Kisfaludi András dr., Petrik Ferenc dr., Sándor Tamás dr., Sáriné dr. Simkó Ágnes, Vékás Lajos dr., Weiss Emília dr., Zlinszky János dr., Boytha György dr., Lábady Tamás dr.

A Kormány 1009/2002. (I.31.) határozatával elfogadta az új Polgári Törvénykönyv Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság által kidolgozott koncepcióját.

Az évente hatszor megjelenő szaklap folyamatos és részletes tájékoztatást nyújtott és nyújt a jövőben is az új kódex megalkotásának fázisairól.

A megjelenő tanulmányok és cikkek foglalkoznak a hatályos polgári jog alkalmazásában felmerült gyakorlati problémákkal, közlésre kerülnek az előkészítés folyamán felmerülő koncepcionális kérdéseket tárgyaló tanulmányok és az azok nyomán írt vitacikkek, illetve a kialakuló viták összefoglalásai.

Összefoglalást kapnak továbbá az Olvasók a munkabizottsági ülések munkájáról, és a munka eredményeiről.

Ezen túl a lap még kitekintést nyújt a külföldi magánjog alakulására, s közli az európai jogharmonizáció követelményeiről és eredményeiről szóló írásokat is.

Tartalom

TANULMÁNYOK

  • Bárdos Péter: Megjegyzések a JAVASLAT kárfelelősségi fejezetéhez
  • Menyhárd Attila: Észrevételek és javaslatok az új Polgári Törvénykönyv dologi jogi koncepciójának kiegészítéséhez
  • Kisfaludi András: A Ptk. koncepciójának vitája a Legfelsőbb Bíróságon
  • Bíró Helga - Kajtár Géza - Matting Natália - Szabó Gábor - Talabér Klára: További gondolatok a Ptk.-kodifikációhoz

HÍREK

  • Herpai Annamária - Gondosné Pusztahelyi Réka: Összefoglaló a Miskolcon 2002. május 21-én megrendezett Polgári Jogi Kodifikációs Konferenciáról

KÜLFÖLDI KITEKINTÉS

  • Fuglinszky Ádám - Menyhárd Attila: Európai Jogalkotás és nemzeti törvényhozás : (II. rész)

FÓRUM

  • Csehi Zoltán: A szerződésszegés speciális esete, avagy szavatossági jogok gyakorlása teljesítés előtt - gondolati vázlat az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának egyik eleméhez
  • Szalóky László: Arányos teljesítés elve : (gondolatok az új Polgári Törvénykönyv koncepciójához)

Összes lapszám