Folyóiratok » Polgári jogi kodifikáció

Polgári jogi kodifikáció

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2. évfolyam 2. szám - 2000/ 2. szám

Szerkesztőh: Gadó Gábor dr., Kisfaludi András dr., Petrik Ferenc dr., Sándor Tamás dr., Sáriné dr. Simkó Ágnes, Vékás Lajos dr., Weiss Emília dr., Zlinszky János dr., Boytha György dr., Lábady Tamás dr.

A Kormány 1009/2002. (I.31.) határozatával elfogadta az új Polgári Törvénykönyv Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság által kidolgozott koncepcióját.

Az évente hatszor megjelenő szaklap folyamatos és részletes tájékoztatást nyújtott és nyújt a jövőben is az új kódex megalkotásának fázisairól.

A megjelenő tanulmányok és cikkek foglalkoznak a hatályos polgári jog alkalmazásában felmerült gyakorlati problémákkal, közlésre kerülnek az előkészítés folyamán felmerülő koncepcionális kérdéseket tárgyaló tanulmányok és az azok nyomán írt vitacikkek, illetve a kialakuló viták összefoglalásai.

Összefoglalást kapnak továbbá az Olvasók a munkabizottsági ülések munkájáról, és a munka eredményeiről.

Ezen túl a lap még kitekintést nyújt a külföldi magánjog alakulására, s közli az európai jogharmonizáció követelményeiről és eredményeiről szóló írásokat is.

Tartalom

  • Vékás Lajos: A Kodifikációs Főbizottság 2000. június 1-jei határozatai

TANULMÁNYOK

  • Weiss Emília: Az új Polgári Törvénykönyv és a családjogi viszonyok szabályozása
  • Lábady Tamás: Alkotmányjogi hatások a készülő Ptk. szabályaira
  • Prugberger Tamás: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és a kollektív munkaszerződésre

HÍREK

  • Nochta Tibor: Kártérítési- és Biztosítási Jogi Munkacsoport alakuló üléséről
  • Sárközy Tamás: A Dologi Jogi Munkacsoport 2000. április 26-i üléséről
  • Weiss Emília: Az Öröklési Jogi Munkacsoport 2000. június 19-i és július 3-i üléséről

KÜLFÖLDI KITEKINTÉS

  • Menyhárd Attila: A szerződési jog szabályozásának egyes kérdései

Összes lapszám