Folyóiratok » Börtönügyi Szemle

Börtönügyi Szemle

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 26. évf. 4. szám / 2007 - 2007. év 4. szám

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet szakmai és tudományos folyóirata.

Válogatás a Börtönügyi Szemle írásaiból...

Nemzetközi Konferencia

 • „A PPP konstrukcióban épülő börtönök magyarországi megvalósulásának tapasztalatai”. A Visegrádi Négyek 2007. évi büntetés-végrehajtási konferenciája (Nyíregyháza, 2007. október 2-5.)
 • Papp Imre: Megnyitóbeszéd
 • Csere László: A Tiszalökön PPP–konstrukcióban épülő bv. intézet megvalósításának előzményei
 • Radnay József: A PPP–projekt előkészítése, szervezeti háttere, a szerződés fő elemei
 • Kovács András: A tiszalöki beruházás megvalósítása, az üzemeltetési feladatok megszervezése
 • Kiss Ágnes Katalin: A PPP–konstrukcióban megvalósuló bv. intézet gazdasági keretrendszere
 • Bárándi Gyula: A beruházás során jelentkező gyakorlati problémák és azok megoldásai
 • Szilágyiné Pál Ildikó: A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet humánerőforrás–gazdálkodásának bemutatása
 • Tari Ferenc: Záróbeszéd

Múlt

 • Kerékgyártó Gizella: A börtönügy reformja Horváth Boldizsár minisztersége idején
 • Tari Ferenc: Nagy Imre és mártírtársai újratemetése

Kitekintés

 • Király Klára: Hírek a börtönvilágból
 • Békeffy Lajos: Lelki gondozás a börtönben. Nemzetközi körkép

Röviden

 • Deák Ferenc – Vári Krisztina: Szabadság és szabadságvesztés

„Együttműködés az elítéltek társadalomba visszavezetésében” című konferencia (D. F. I.)

 • Az Európai Börtönnevelési Társaság (EPEA) tevékenysége

új lendületet vett Magyarországon (R. P.)

 • Budai István: Bűnmegelőzés – resztoratív igazságszolgáltatás - Beszámoló a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartott szakmai megbeszélésről
 • Eseménynaptár (Összeállította: Kovács Krisztina)

Nekrológ

 • Varga Károly: Recital internal error (Búcsú Kis-Benedek Józseftől)

Könyvespolc

 • Deák Ferenc István: Ajánló

Összes lapszám