Folyóiratok » Börtönügyi Szemle

Börtönügyi Szemle

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 27. évf. 4. szám / 2008 - 2008

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet szakmai és tudományos folyóirata.

Válogatás a Börtönügyi Szemle írásaiból...

Tanulmányok

 • Fogarassy Edit: A fiatalkorúak fogva tartási körülményeinek ombudsmani vizsgálata
 • Ruzsonyi Péter: Kriminálpedagógiai útkeresés a fiatalkorú fogvatartottak szabadságvesztés – büntetésének végrehajtásában
 • Kerezsi Klára: Változatlan helyzet – változó elvárások: a fiatalkorú bűnelkövetők zártintézeti nevelése
 • Fliegauf Gergely: A fogvatartottak illegitim nyugtatószer–használata: Rivotril–probléma a magyar börtönökben
 • Márton Éva - Princz Adrienn - Vajcs Nikoletta: A szabadságvesztésre ítéltek választójoga

Múlt

 • A magyar börtönügy arcképcsarnoka: Vajna Károly (Dobrotka Katalin)

Kitekintés

 • Banu Zsoltné Szabó Judit – Kása Karolina: A visszaeső bűnelkövetők kezelése Hollandiában
 • Király Klára: Hírek a börtönvilágból

Röviden

 • Beszámoló a börtönlelkészek találkozójáról
 • A Magyar Börtönügyi Társaság szakmai fóruma és 2008. évi közgyűlése
 • Tudósítás a Magyar Kriminológiai Társaság vándorgyűléséről
 • A „Droghasználók a börtönben” című konferencia összefoglalója
 • Konferencia a fiatalkorú bűnelkövetők zártintézeti neveléséről
 • Eseménynaptár (Kovács Krisztina)

Könyvespolc

 • Deák Ferenc István: Ajánló

Összes lapszám