Folyóiratok » Börtönügyi Szemle

Börtönügyi Szemle

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 28. évf. 3. szám/2009 - 2009. évi 3. szám

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet szakmai és tudományos folyóirata.

Válogatás a Börtönügyi Szemle írásaiból...

Tanulmány

 • Mezey Barna: A munkaethosz és a szegényrendészet kriminalizálódása
 • Horváth Márta – Körmendy András: A fogvatartottak vallásgyakorlása – jogi szabályozás és jogalkalmazás hazánkban és külföldön
 • Pajor András – Vókó György: A resztoratív igazságszolgáltatás módszerei a börtönfalakon belül
 • Szűcs András: A járművezetéstől eltiltás végrehajtásának jelenlegi gyakorlata, tekintettel a bv. intézetek eljárásának törvényességére
 • Vig Dávid: További gondolatok a szabadságvesztésre ítéltek választójogáról

Műhely

 • Fliegauf Gergely: A differenciált asszociációs elmélet és a kognitív behavior terápiák kapcsolata: a börtön mint a kriminológia és a szociálpszichológia érdeklődésének metszéspontja
 • Antal Albert – Lehoczki Ágnes – Hamula János – Benke Bálint – Gibiszer Éva – Deli Éva: A bv. intézetekben előforduló öngyilkossági kísérletek, öngyilkossággal fenyegetődzők adatainak retrospektív statisztikai elemzése
 • Lehoczki Ágnes: A prizonális helyzetben elkövetett önkárosítás pszichés hátteréről
 • Vörös Erzsébet: Javaslat a fiatal felnőttek speciális csoportjának létrehozására
 • Csicsayné Solymosi Mária – Balázs László: Egy elfelejtett szó…

Múlt

 • Estók József: A magyar börtönügy arcképcsarnoka: Balogh Jenő (1864-1953)

Kitekintés

 • Pallo József: Néhány gondolat a kóros elmeállapotú bűnelkövetőkkel kapcsolatos európai elvárásokról
 • Király Klára: Hírek a börtönvilágból

Röviden

 • Eseménynaptár

Könyvespolc

 • Deák Ferenc István: Ajánló

Összes lapszám