Folyóiratok » Börtönügyi Szemle

Börtönügyi Szemle

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 28. évf. 4. szám/2009 - 2009. évi 4. szám

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet szakmai és tudományos folyóirata.

Válogatás a Börtönügyi Szemle írásaiból...

Tanulmány

 • Szücs András: A végrehajtási fokozat megváltoztatásának elméleti és gyakorlati kérdései
 • Pallo József: A beszámítási képesség jogi megítélésének aspektusai
 • Takácsné Takács Dóra: A fogvatartottak kapcsolattartási jogának egyes gyakorlati problémái
 • Herczeg József: Az elítéltek agressziója a tudatelmélet tükrében
 • Balázs Mihály – Lantos Zsuzsanna: Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében
 • Borgulya Zoltán: A fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó személyi állomány mentálhigiénés megerősítése a munkavégzés eredményességének érdekében

Múlt

 • Estók József: A magyar börtönügy arcképcsarnoka: Pauler Tivadar (1816–1886)

Kitekintés

 • Pekáry László: A bajor büntetés-végrehajtás speciális területe: a szexuális bűncselekményekért elítéltek szociálterápiája
 • Király Klára: Hírek a börtönvilágból

Röviden

 • Eseménynaptár
 • Európai egyházak és börtönlelkészek a fogvatartottak emberi méltóságáért (Békefy Lajos)
 • Szakmai konferencia a Bv. Kódex legújabb tervezetéről (Deák Ferenc István)

Könyvespolc

 • Nagy Ferenc: A svájci büntetés-végrehajtásról és a fejlődési perspektívákról. Andrea Baechtold „Strafvollzug” c. könyvéről
 • Bozó Bea: Az „Életfogytiglan. Az apró kortyokban fogyasztott halál” című könyvről
 • Deák Ferenc István: Ajánló

Összes lapszám