Folyóiratok » Börtönügyi Szemle

Börtönügyi Szemle

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 29. évf. 1. szám/2010 - 2010. évi 1. szám

A magyar büntetés-végrehajtási szervezet szakmai és tudományos folyóirata.

Válogatás a Börtönügyi Szemle írásaiból...

Tanulmány

 • Paksi Borbála – Arnold Petra: A jogerősen elítélt fogvatartottak droghasználata
 • Solt Ágnes: Agresszió a fogvatartottak körében: okok és következmények
 • Tóth Mariann: A fogvatartottak elégedettségének felmérése – egy pszichológiai vizsgálat néhány tanulsága

Műhely

 • Módos Tamás – Gáspár János: Differenciált rezsim a Váci Fegyház és Börtönben
 • Nádasi Béla – Sztodola Tibor: A 2009. évi LXXX. törvény hatása a biztonsági intézkedések körére

Múlt

 • Estók József: A magyar büntetés-végrehajtás arcképcsarnoka: Kozma Sándor (1825 – 1897)
 • Nánási László: Hazai büntetés-végrehajtási emlékek a Kiskun Múzeumban

Kitekintés

 • Jójárt Borbála Gyöngyi: Brazil börtönök: a társadalom kudarcától a maffiáig
 • Király Klára: Hírek a börtönvilágból

Röviden

 • Eseménynaptár
 • Tudósítás a „Zárt ajtók – nyitott lelkek” című konferenciáról

Könyvespolc

 • Deák Ferenc István: Ajánló

Összes lapszám