Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2007/2 - 2007. évi 2. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

IX. ERDÉLYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

  • Bechtold Imola: Mediáció – reform az igazságügyben
  • Czika Tihamér: Hol tart Románia fogyasztóvédelme?
  • Székely János: A védzáradékok természete és működése
  • Szikszai Tamás: A társasági jogi normák egységesítési törekvései az Európai Unióban

JEGYZET

  • Dr. Kuti Csongor: Büntetőjogi szankciók az EU-ban
  • Dr. Veress Emőd: Jogászképzés a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetemen?

TANULMÁNYOK

  • Dr. Varga Attila: A jogforrási rendszer néhány elméleti és gyakorlati vonatkozása
  • Mohay Ágoston: Az Európai Parlament interparlamentáris kapcsolatai

Összes lapszám