Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2007/1 - 2007. évi 1. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

BEVEZETŐ

* Bevezető [pdf]

RECENZIÓK

  • Sándor István – Nótári Tamás: Jog és vallás az ókori Rómában
  • Nótári Tamás – Földi András–Hamza Gábor: A római jog története és institúciói

TANULMÁNYOK

  • Torma András: Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusának igazgatástudományi modellje
  • Petrétei József: A korrupció jellemzői és az ellene való küzdelem lehetőségei
  • Szalay Klára–Szabó Gergely: Románia Európai Uniós csatlakozása a Magyar Köztársaság Országgyűlésének munkájában
  • Hamza Gábor: Az Európai Közösségek Bírósága és jogegységesítés az Európai Unióban
  • Kovács Bálint–Nemessányi Zoltán: A közösségi jog időközi kérdései az új tagállamok jogalkalmazásában
  • Csink Lóránt: A köztársasági elnöki tisztség Közép-Európában. A lengyel, a cseh és a szlovák út

Összes lapszám