Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2006/3 - 2006. évi 3. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

JEGYZET

  • Veress Emőd: Törvénykönyveink állapota

TANULMÁNYOK

  • Lichtenstein József: Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
  • Varga Attila: Törvényhozási kísérlet a vallásszabadság és az egyházak jogállásának szabályozásáról
  • Korinek László: Az igazságszolgáltatás mint rendszer, szervezeti kutatások
  • Nánási László: A szervezett bűnözés kérdései a magyar anyagi és eljárási büntetőjogban (Egy „precedensügy” tapasztalatai)
  • Grád András: Büntetőjogi és büntetőeljárási kérdések az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
  • Sáriné Simkó Ágnes: Az új Polgári Törvénykönyv megalkotásának jelenlegi helyzete Magyarországon
  • Kuti Csongor: Igazságosság és Restitúció

Összes lapszám