Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2006/1 - 2006. évi 1. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

  • Veress Emőd: Bevezető
  • Petrétei József: Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása a magyar igazságügyi rendszerre
  • Szemán Felicitász: A magyar bírósági reform
  • Banicz Erika: A magyar bírák felkészítése az uniós feladatok ellátására
  • Chronowski Nóra–Drinóczi Tímea–Zeller Judit: A Legfelsőbb Bíróság elnöke jogállása és az igazságszolgáltatási reform
  • Molnár Gábor: Az ügyészség az új évezredben
  • Fábián Gyula: Elmélkedés a romániai ügyészség reformjáról
  • Füsthy Zsolt: Magyar ügyvédek az Európai Unióban
  • Anka Tibor: A közjegyzők szerepe egy modern piacgazdaságban

Összes lapszám