Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2005/2 - 2005. évi 2. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

KÖZJOG

  • Fábián Gyula: A csatlakozási szerződés - az átmeneti rendelkezések és védzáradékok perspektívájából
  • Jakab András: Ismeretelmélet és politika Kelsen nemzetközi jogi tanaiban
  • Csizmadia Tamás: A totális államok ideologikus legitimációs technikái
  • Gerencsér Balázs: Nyelvi jogok történeti áttekintése Romániában
  • Szajbély Katalin: A magyar antidiszkriminációs szabályozás fogalomrendszere
  • Varga Zs. András: Jelentés az európai ügyészségek büntetőjogon kívüli tevékenységéről az Európai Legfőbb Ügyészek Konferenciájának 6., budapesti ülésére
  • Szikszai Tamás: Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatása a székely erdőgazdálkodásra

Összes lapszám