Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2005/1 - 2005. évi 1. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

  • Petrétei József: A magyar jogharmonizáció az európai uniós csatlakozás előtt és után
  • Tóth Judit: A vizionált nemzetpolgárság
  • Varga Attila: Kisebbségi jogok rendszere és a kulturális autonómia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetben
  • Tibori Szabó Kinga: A népek önrendelkezésének belső formája: egyéni szabadság vagy jog a kollektív autonómiához?
  • Kokoly Zsolt: Az adóügyi bíráskodás néhány alkotmányossági kérdéséről – Románia 2003-ban módosított Alkotmánya tükrében
  • Drinóczi Tímea: A kommunikációs jogok áttekintése
  • Prugberger Tamás: A gazdasági és szociális érdekegyeztetés a fejlett nyugati államokban
  • Vallasek Magdolna: Gondolatok a román munkatörvénykönyv módosítási tervezetéről

Összes lapszám