Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2004/2 - 2004. évi 2. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

HÍREK, ESEMÉNYEK

  • Hírek, események

KÖZJOG

  • Tóth Judit: Miért nem lehet, ha szabad? - A többes állampolgárság a nemzetközi és az európai közösségi jog felől
  • Veress Emőd: A bírói hatalom reformja Romániában

MUNKAJOG ÉS SZOCIÁLIS JOG

  • Prugberger Tamás: A munkaügyi érdekegyeztetés rendszere az Európai Unió országaiban
  • Vallasek Magdolna: Az öregségi nyugdíj kérdése a hatályos társadalombiztosítási jogban és helye a román nyugdíjrendszerben
  • Menyhárt Szabolcs: A munkaerő szabad áramlása az Európai Unióban a keleti bővítést követően
  • Bartis Ervin: A menekültek vagy más védelmi formával rendelkező személyek társadalmi integrációja

TULAJDONVISZONYOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ROMÁNIÁBAN

  • Drinóczi Tímea: A tulajdonhoz való jog a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában
  • Varga Attila: A tulajdonhoz való jog alkotmányos szabályozása Romániában

Összes lapszám