Folyóiratok » Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny

Romániai Magyar Jogászok Egyesülete 2004/1 - 2004. évi 1. szám

A folyóirat 2003-ban indult, az egyetlen határon túli magyar jogi szaklap. A Romániai Magyar Jogtudományi Közlönynek 2003-2005 között évente két száma jelent meg, 2006-tól viszont a lap negyedéves megjelenésű.

A lap kiadója a Romániai Magyar Jogászok Egyesülete. Felelős kiadó Borboly Melinda, az egyesület ügyvezető elnöke, felelős szerkesztő Veress Emőd. A Szerkesztőbizottság tagjai dr. Fábián Gyula és dr. Józon Mónika.

A folyóirat valamennyi száma elolvasható...

BEVEZETŐ

 • A második év
 • Megemlékezés: Dr. Sipos István (1949–2004)

JOGGYAKORLAT

 • Joggyakorlat

KÖZJOG

 • Dr. Fábián Gyula: Az őrizetbevétel és az előzetes letartóztatás a Büntetőeljárás i Törvénykönyv 2003-as módos ításai után
 • Tilk Péter: A hátrányos megkülönböztetés tilalma a magyar országgyűlés i biztos gyakorlatában
 • Varga Attila: Nyelvi jogok szabályozása
 • Bartis Ervin: Belső menekültek és a belső menekülés re vonatkozó irányelvek

MAGÁNJOG

 • Fekete Emőke: Az elektronikus választott bírósági eljárás jogi aspektusai
 • Vallasek Magdolna: Márta Az anyák védelmének társadalombiztos ítás i eszközei
 • Tibád Tekla: A jóhiszeműség szerepe az ingatlanoknak nem tulajdonos tól való tulajdonszerzésében

RECENZIÓ/KÖNYVJ ELZŐ

 • Szajbély Katalin: Regisztrálható-e az identitás ?
 • Könyvjelző

Összes lapszám