Folyóiratok » Rendészeti szemle

Rendészeti szemle

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi 2. szám - 2008. február
 • Susa Éva: Az igazságügyi szakértői szervezetről a 2005-ben hatályba lépő igazságügyi szakértőkre vonatkozó törvény kapcsán 3–22. o.
 • Fülöp Ágnes - Fülöp Natasa: Sebesség és veszélyeztetés a közutakon 23–35. o.
 • Szűcs András: Dogmatikai problémák és jogalkalmazási kérdések a feltételes szabadságra bocsátás köréből 36–46. o.
 • Fázsi László: Üres garancia - a tanú figyelmeztetésének gyakorlati kérdései 47–59. o.
 • Tóth Márton Zoltán: Tanúvédelem módja, a védelmi program 60–79. o.
 • Szeremi Zsuzsanna: Még ma is elfogadott? A családon belüli erőszak 80–87. o.
 • Orell Ferenc János: A civil gondolkodás szerepe az állampolgári segítségnyújtásban és a fiatalkori bűnözés megelőzésében 88–94. o.
 • Julesz Máté: Az agrárbüntetőjog történetéről 95–108. o.
 • Pap András László: A szakstatisztikától az önálló diszciplínáig – a rendészetelmélet fejlődéstörténete és elismerése 109–116. o.

Könyvismertetés:

 • Pap András László: Identitás és reprezentáció. Az etnikai hovatartozás meghatározásától a politikai képviseletig (Lenkovics Judit) 117–119. o.
 • Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában (Kiss Anna) 120–125. o

A hónap eseményei az EU bel- és igazságügyi együttműködése terén (2008. január 20. - 2008. február 10.) 126–132. o.


Összes lapszám