Folyóiratok » Rendészeti szemle

Rendészeti szemle

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi 3. szám - 2008. március
  • Bócz Endre: Iratismertetés és adatvédelem 3–28. o.
  • Gál István László: A gazdasági bűnözés a bűnügyi statisztika tükrében 29–44. o.
  • Mészáros Ádám: Megjegyzések az új büntető törvénykönyv tervezetének a büntetőjogi felelősséget érintő rendelkezéseihez 45–65. o.
  • Augusztinyi Krisztina: A számítástechnika felhasználásával megvalósuló bűncselekmények 66–79. o.
  • Fenyvesi Csaba: A szembesítésről 80–100. o.
  • Pap András László: Döntsön a nép? Laikusbíráskodás a tengeren innen és túl 101–123. o.

Könyvismertetés

  • Nótári Tamás: Jog, vallás és retorika. Studia Mureniana (Domokos Andrea) 124–127. o.
  • Tóth Judit – Legény Krisztián (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog (Körtvélyesi Zsolt) 128–133. o.

A hónap eseményei az EU bel- és igazságügyi együttműködése terén (2008. február 10. - 2008. március10.) 134. o.


Összes lapszám